Zingeving

“ De zin van het leven zit in de zin die jij er aan geeft”

 

J. Nijsink

De moeilijkste vraag die veel mensen bezig houdt tijdens het leven is:  hoe geef je zin aan jouw leven en wat is de zin van mijn leven. Dit is een veel omvattende vraag waar niet eenduidig een antwoord op te geven is omdat elk mens uniek is. In deze maatschappij is er steeds meer behoefte aan zingeving maar hoe kan dat nou eigenlijk want over het algemeen zijn de behoeften aardig vervuld. We hebben een dak boven ons hoofd, genoeg te eten, we leven in redelijk veilig land en we hebben voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. En als je dan ook nog een leuk gezin hebt, of een leuke relatie met veel sociale contacten dan zou je zeggen dat men toch aardig gelukkig dient te zijn. Maar stel dat dat niet het geval is, je hebt alles voor elkaar zowel materieel als immaterieel en je bent niet gelukkig? Dan is er misschien wel sprake van zingevingsproblematiek. Zingevingsproblemen kunnen zich op vele vlakken ontstaan. Denk hierbij aan het verlies van een baan, waar moet je je bed nog voor uit komen want je hebt geen werk meer om naar toe te gaan.

Of je verliest een dierbare in het leven waar je zielsveel van gehouden hebt. Of er is een diep gevoel wat knaagt van binnen, is dit nu alles in het leven, ik haal geen voldoening meer uit de dingen die je doet. Het zoeken van orde in een chaotisch proces. Je verbonden voelen met iets waardoor je het gevoel hebt dat je zinvol bezig bent en daar voldoening uit haalt. En verbinding maken kan op vele manieren, denk hierbij aan weer verbinding maken met jezelf, zelfkennis op doen, jezelf ontwikkelen op persoonlijk niveau, Verbinding maken met mensen om jouw heen, zoals meer met vrienden en familie ondernemen of om nieuwe vrienden te maken. Je kunt ook denken aan meer verbinding maken met de gemeenschap, een werkomgeving of met de verbondenheid met de wereld zoals ideële waarden nastreven. 

Eigenlijk kunnen spreken van twee soorten zingeving namelijk de persoonlijke en de algehele zingeving van de mensheid. De persoonlijke zingeving kan gezien worden als een zinvolle invulling van het dagelijkse leven. Je kunt hierbij denken aan het vinden van je passie in nieuw werk, of je dromen achterna gaan en eindelijk die onderneming opzetten die je altijd al wilde, het zoeken van zelfkennis en streven naar lichamelijke en geestelijke gezondheid. De algehele zingeving is tevens ook van persoonlijke aard omdat dit een persoonlijke visie is op het grotere geheel. Het geheel op het gebied van bijvoorbeeld levensbeschouwing, heb je die en doe je er iets mee? Hoe sta je er in ten opzichte van stromingen, filosofieën, religies? Hoe is jou kijk op het leven? Er is altijd een overlap en een wisselwerking want als je er bijvoorbeeld van uitgaat dat alles om het “NU” gaat, dan zul je wellicht hele ander keuzes maken dan wanneer je geloofd in het leven hierna. Als je erg gefixeerd bent op zelfontplooiing dan zul je wellicht minder oog hebben voor anderen want persoonlijke en algehele zingeving kunnen dan in de weg komen te zitten, want je wilt naar yoga maar je hebt ook een verjaardag rond dat tijdsstip. Overigens kan het ook samengaan en elkaar juist versterken. Je kunt ook zelfontplooiing zoeken in mensen om jou heen om tot de best mogelijke zelfontwikkeling te komen. Eigenlijk zijn alle overlappingen en wisselwerkingen mogelijk.

 

Het is belangrijk om keuzes voor een zinvol leven zo bewust mogelijk te maken om zo een gevoel van vrijheid te ervaren. Doe je dat niet, dan kun je het gevoel krijgen dat het leven en de omstandigheden de macht hebben en dat het leven je zomaar overkomt. Met andere woorden, dat de omstandigheden bepalen hoe het leven loopt. Dat levert een machteloos gevoel op, dat kan uitmonden in een algeheel gevoel van zinloosheid of zingevingsproblematiek.

 

 

Het is daarom belangrijk te beseffen dat je elke dag weer talloze keuzes hebt. De meest fundamentele keuze is steeds: doe ik iets wel of doe ik iets niet. En dat geldt ook voor het maken van de keuze zelf. Géén keuze maken is ook een keuze.

Reactie schrijven

Commentaren: 0