Vergoedingen


  • Via uw werkgever of uitkerende instantie. In het kader van verzuimpreventie, arbeidsongeschiktheid of dreigende arbeidsongeschiktheid is het voor bedrijven interessant om begeleidingstrajecten te bekostigen voor hun werknemers. Doe desgewenst navraag bij uw werkgever of betreffende instantie.
  • Via de belasting als aftrekpost. Als u een verwijzing hebt van de huisarts en de zorgverzekeraar vergoedt de begeleiding niet, dan kunt u altijd nog proberen de onkosten als aftrekpost op te geven bij de belasting mits uw problematiek werk gerelateerd is.
  • Voor bedrijven maken wij een offerte op maat