Visie en Missie Smart Course


Smart Course wil een veilige, inspirerende leeromgeving creëren. Onze visie is respect hebben voor alle individuen, ongeacht geloofsovertuiging, mening of visie. Eigen regie, geloof in gedragsverandering, toepassen van een didactisch model en de beste ontwikkellaars de cursussen te laten ontwikkelen. Daarbij bieden we iedereen de gelegenheid om het beste uit hunzelf te halen door middel van onze online cursussen.

De missie van Smart Course is dat iedere deelnemer van Smart Course tevreden is over de online cursus die is gevolgd bij Smart Course. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen groeiproces. 

 

Om de kwaliteit van onze trainingen te garanderen bieden wij:

  • Goede leermiddelen
  • Goed cursus materiaal dat in de praktijk is getest
  • Een evaluatie van de gevolgde cursus meteen na afloop
  • Mogelijk om deel te nemen aan e-learning