Disclaimer


De online cursussen van Smart Course zijn slechts bedoeld volwassenen verder te helpen in hun

persoonlijke groei. Ze zijn dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor de vervanging van een consult, of

behandeling bij een arts, psycholoog of psychiater voor de verwerking of oplossing van psychische stoornissen, verslavingen, lichamelijke aandoeningen, depressies of trauma’s.

 

De inhoud van deze website, alsmede de daarop aangeboden en daaraan gerelateerde producten, zijnde artikelen, nieuwsbrieven, e-boeken en e-cursussen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Gelieve hiervoor contact op te nemen.

 

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist zijn. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door Smart Course worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.

Smart Course is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze website, de aangeboden online cursussen, artikelen en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de aangeboden producten en diensten.