Zelfbeeld


Onder het zelfbeeld verstaan we het beeld dat iemand over zichzelf heeft. Zo heeft ieder mens een bepaalde indruk, een bepaald beeld over zichzelf en weet tot op zekere hoogte hoe hij of zij is


Het ZELFBEELD IS OPGEBOUWD UIT DE VOLGENDE ELEMENTEN


  • positieve en negatieve evaluaties over jezelf; dit betekent dat je bepaalde karaktereigenschappen van jezelf prettig (positief) vindt en andere niet (negatief);
  • belangrijke en minder belangrijke eigenschappen van jezelf;
  • het heeft betrekking op feitelijkheden (wat kun je), op mogelijkheden (waartoe ben je in staat) en op ideaalbeelden (wat zou je willen);
  • het zelfbeeld kan echter ook in de loop van de tijd veranderen. Je kunt bepaalde ideeën over jezelf veranderen. Als je bijvoorbeeld praten in een grote groep eng vindt en je probeert het toch te doen en het lukt, dan merk je dat je dit best kunt. Andere ideeën over jezelf kunnen gedurende je hele leven onveranderd blijven.

ONTSTAAN VAN EEN ZELFBEELD


Een zelfbeeld ontstaat op de eerste plaats door je contacten met de omgeving, door om te gaan met anderen en door de reacties van anderen. Door jezelf te vergelijken met anderen vorm je een beeld van jezelf. Jezelf kun je leren kennen in contact met andere mensen. Denk hierbij aan hoe je reageert op een ander: Is die ander vriendelijk tegen mij? Dan ben ik ook vriendelijk tegen hem. Het gedrag van de één roept het gedrag van de ander op. Er vind interactie plaats.

Hoe anderen naar jou kijken, kan van invloed zijn op hoe jij jezelf ziet. Als er bijvoorbeeld vaak tegen jou gezegd is dat je het niet goed doet, en de nadruk alleen gelegd is op de dingen die niet gaan, dan geloof je er op een gegeven moment in dat je niets goed doet. Dit is natuurlijk niet het geval, maar je reageert vanuit je eerdere ervaringen, je reageert vanuit jouw referentiekader. 

DEFINITIE REFERENTIEKADER

Ieder persoon heeft een eigen referentiekader. Daarmee wordt de algemene samenhang van alle factoren bedoeld die voor een persoon, of zelfs een hele gemeenschap, de psychische werkelijkheid op een zeker ogenblik vormt.

 

 

Bron: Webklas Antropologie


POSITIEF EN NEGATIEF ZELFBEELD


Ieder mens heeft verschillende rollen te spelen in zijn leven. Iemand kan bijvoorbeeld moeder zijn, dochter, zus, docent, lid van een vereniging enz. Iedere rol verlangt een bepaald gedrag. Andere mensen verwachten ook een bepaald gedrag, afhankelijk van de rol die je inneemt. Door de rol te spelen die van je verwacht wordt, kun je erachter komen of je je lekker voelt in die rol. Neem nou bijvoorbeeld de rol van patiënt. Een patiënt is vaak afhankelijk van andere mensen. Door eens een keer patiënt te zijn, kun je erachter komen of je het prettig vindt afhankelijk te zijn of juist niet.

Mensen kunnen zich gaan gedragen naar de verwachtingen die anderen van hem hebben. Bijvoorbeeld als mensen verwachten dat je een leider bent, kun je jezelf als leider gaan zien en er naar gaan gedragen. Hoe je over jezelf denkt, je basisovertuigingen en ook het beeld dat je over jezelf hebt, zowel negatief als positief, ontstaat in de eerste jaren van ons leven.                              

Naast deze basisovertuigingen kunnen andere positieve of negatieve gebeurtenissen deze overtuigingen versterken of verzwakken.  Het zijn dus onze overtuigingen, dat wat wij bewust en onbewust over onszelf geloven. Dit is de oorzaak van een negatief zelfbeeld.

 

Wil je meer zelfvertrouwen en je negatief zelfbeeld omzetten naar een positief zelfbeeld, dan zal je eerst de belemmerende overtuigingen moeten identificeren die de oorzaak zijn van een negatief zelfbeeld.