Stephen R. Covey DE CIRKEL VAN INVLOED


Stephen Covey is een bekende Amerikaanse management deskundige.

Hij heeft vele boeken geschreven en heeft een concept ontwikkeld om o.a. reactief en proactief gedrag duidelijk te maken. Welke invloed heb je op een bepaalde situatie en hoe ga je ermee om? De cirkel bestaat uit invloed en betrokkenheid.

 

Zijn concept noemt hij: “ de cirkel van invloed”.

Covey heeft het over 3 cirkels en werkt daarbij van buiten naar binnen.

 

De buitenste is een hele grote cirkel. In die cirkel gebeuren zaken waar je geen betrokkenheid bij voelt en zeker geen invloed op hebt. Je kunt je er druk over maken maar je verandert er niets aan. Denk aan het weer, de wereldpolitiek, je opvoeding, je verleden etc. Misschien is er wel enig gevoel van betrokkenheid maar je kunt er niets aan doen of niet meer.

 

De tweede noemt hij de cirkel van betrokkenheid. Iets waar je je wel betrokken bij voelt maar waar je geen directe invloed op hebt. Denk hierbij aan automatisering binnen je gemeente, een nieuwe bedrijfstelefooninstallatie, het beleid etc. Zaken die belangrijk voor je zijn maar waar je geen directe invloed op kunt uitoefenen. Je kunt je er erg druk om maken maar het zal je weinig tot niets opleveren.

 

De derde, en voor jou belangrijkste cirkel, is de cirkel van invloed, jouw cirkel van invloed. Binnen die cirkel heb je maximale invloed. Denk hierbij aan je eigen werk, je eigen inzet, je eigen gedachten en commitment maar ook aan je eigen omgeving, je collega’s. 

 

Als je je constant druk maakt om de cirkel van betrokkenheid dan zal je zien dat je alleen maar energie verliest en niets bereikt daardoor wordt je cirkel van invloed kleiner. De cirkel van betrokkenheid drukt je cirkel van invloed als het ware in elkaar. Dat is reactief gedrag.

 

Als je je beperkt tot je eigen cirkel van invloed en daar je maximale energie aan besteedt dan zal je zien dat die cirkel van invloed krachten naar buiten ontwikkelt, groter wordt en dus je invloed groter. Dat is proactief gedrag

Bekijk hier onderstaand filmpje van de cirkel van invloed