· 

Spiritueel

Spiritualiteit


Spiritualiteit

 

Als we het over spiritualiteit hebben, dan praten we over de Geest, het Zijnde en ons bestaan. Spiritualiteit is een geestelijke levenshouding en geestelijke ontwikkeling in de schepping. Het is alles dit in ons besloten ligt en uit ons Zelf komt. Spirituele bewustwording is het ontdekken van de zin, betekenis, en essentie van ons of het leven, de waarheid, de liefde, wijsheid en schoonheid van en in de schepping. Op onze levensweg gaat het erom dat erkennen dat er een spiritueel en stoffelijk bestaan is. Het is van grote waarde dat we er naar streven dat het stoffelijke bestaan een afspiegeling  word van ons geestelijke bestaan en stof en geest zoveel als mogelijk is met elkaar integreren. Dit vanuit de wetenschap dat de aarde een onderdeel is van de schepping als geheel en dat wij hier allen onderdeel van zijn. Onze werkzame spiritualiteit is de manier waarop wij de verbinding met de oorsprong weer hervinden.

 

 

 

Geloven


Het weten dienen we te moeten hervinden in onszelf. We kunnen geloven, en het belangrijkst daarin is geloven van binnenuit. Want geloven dat niet van binnenuit komt is geen geloven meer maar papegaaien. Geloof kan zich in vele vormen kenbaar maken, denk hierbij aan in de kerk, moskee, tempel, in de stilte, bij de zee, natuur,  het boedha beeld in de huiskamer, kruisje aan de muur etc. Geloof wordt zichtbaar in de manier waarop wij leven, werken en wonen. In ons dagelijkse leven, ons doen en laten, hoe we omgaan met omstandigheden, onze normen en waarden.

 

 

Geloven is weten van wat je al weet, vanuit een innerlijke stem en op basis van je intuïtie. Eigenlijk is het het hervinden, ontdekken en herinneren wie we in de kern zijn.  Een individueel en collectief innerlijk proces van bewustwording.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0